Het verhaal

Van Wijnen bouwt samen aan ruimte voor een beter leven. Dat doen we samen met klanten, bewoners, partners. We werken aan leefomgevingen, gebieden, wijken waar het beter leven is.

Hilbrand Katsma, regiodirecteur Van Wijnen Noord en Oost vertelt waarom De Loskade zo belangrijk is voor Van Wijnen

Impact op de aarde

Bouwen heeft een enorme impact op de aarde. 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2 emissie, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik komt voor rekening van de bouw. Dit is de impact die de bouwwereld heeft op de aarde. En dat stelt ons voor uitdagingen.

Toekomstbestendig

Vanuit de visie dat we samen willen bouwen aan ruimte voor beter leven zijn we serieus op zoek gegaan naar duurzame oplossingen. Doel is om de footprint van alle Van Wijnen projecten vanaf 2025 tot een absoluut minimum te beperken.

De Loskade is het resultaat van de stappen die Van Wijnen heeft gezet om toekomstbestendig te worden. Hoe gaan we zo verantwoordelijk mogelijk om met onze grondstoffen, mensen en tijd? Ons antwoord van vandaag, op de toekomstige schaarste aan grondstoffen is, dat we deze zo moeten inzetten dat een gebouw uiteindelijk niet gesloopt hoeft te worden waardoor waardevolle grondstoffen als afval eindigen.

Interesse om te huren?

Bekijk het actuele aanbod