De Loskade

De Loskade is de circulaire wijk van overmorgen. Een wijk die ontwikkeld is door Van Wijnen. De Loskade bestaat uit 46 verblijven. Van Wijnen introduceert op De Loskade een compleet nieuwe lijn met circulaire woonproducten van Fijn Wonen, het geïndustrialiseerde woonproduct van Van Wijnen. Alle woonproducten op de Loskade zijn circulair, voorzien van biobased projecten en aangesloten op een grijs water systeem.

De verblijven kunnen tijdelijk gehuurd worden en zijn compleet ingericht. De 46 eenheden zijn geheel remontabel.

Van Wijnen huurt de locatie op het Suikerterrein tot 2030. Dit betekent dat de complete wijk na de huurperiode volledig gedemonteerd wordt en elders opnieuw wordt opgebouwd.

Loskade, Groningen

Waarom?

Bouwen heeft een enorme impact op de aarde. 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2 emissie, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik komt voor rekening van de bouw. Dit is de impact die de bouwwereld heeft op de aarde. En dat stelt ons voor uitdagingen.

Vanuit de visie dat Van Wijnen samen wil bouwen aan ruimte voor beter leven zijn ze serieus op zoek gegaan naar duurzame oplossingen. Doel is om de footprint van alle Van Wijnen projecten vanaf 2025 tot een absoluut minimum te beperken.

De Loskade is het resultaat van de stappen die Van Wijnen heeft gezet om toekomstbestendig te worden. Hoe gaan ze zo verantwoordelijk mogelijk om met de grondstoffen, mensen en tijd? Hun antwoord van vandaag, op de toekomstige schaarste aan grondstoffen is, dat ze deze zo moeten inzetten dat een gebouw uiteindelijk niet gesloopt hoeft te worden waardoor waardevolle grondstoffen als afval eindigen.

Loskade, Groningen

Interesse om te huren?

Bekijk het actuele aanbod